artOmate Kunstautomat

Am 25. März 2021 eröffnen wir, die Kunstkooperative artOmate (Uwe Fuchs, Sabrina Franz uns Daniela Rutenkolk) unsere artOmate Kunstautomat in der Nürnberger Südstadt!

www.artomate.de